Oznámenie o zrušení trvalého pobytu- Kollár

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. júna 2022
Kategória

Prílohy