Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Zverejnené
2. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2022 − 16. decembra 2022
Kategória

Prílohy