Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho jednania

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

Prílohy