Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam