Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Zverejnené
15. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. marca 2022
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 15. marca 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Smolinské
Objednávateľ - Sídlo: Smolinské 334, 908 42 Smolinské
Objednávateľ - IČO: 00309991
Dodávateľ:
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy