Dodatok č. 1 k VZN 1-2020 – O dani z nehnuteľností

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy