16.4.2017 – Zverejnenie prenájmu majetku obce Smolinské – v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138-1991

Zverejnené
16. apr 2017
Kategória

Detaily

Prílohy