01.08.2017 – Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže – na kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti s. č. 214 v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513-1991Zb

Zverejnené
01. aug 2017
Kategória

Detaily

Prílohy