Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.06.2021

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 24. júna 2021