Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014-2020

Zverejnené
26. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2021 − 28. apríla 2023