Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022

Upravené
31. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2021 − 30. novembra 2021