Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.05.2021

Upravené
25. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. mája 2021 − 7. júna 2021