Oznámenie o začatí stavebného konania. Tomečková-King

Upravené
16. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2021 − 28. septembra 2021