Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021 − 30. septembra 2021