OVS-Stavebný pozemok -č. 24

Upravené
21. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júla 2021 − 3. augusta 2021