INFORMÁCIA o úrovni vytriedenia komunálných odpadov r. 2020

Upravené
21. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2021 − 31. decembra 2021