Preskočiť na obsah

VZN 2/2020 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady