VZN 1/2020 – O dani z nehnuteľností

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2019