Preskočiť na obsah

Výzva

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2018

Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie prác – Rekonštrukcia detského ihriska v Smolinskom, podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ponuky sa prijímajú v termíne do 24. októbra 2018 do 12:00 hod.