Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iiných porastov do 7.1.2020

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
19. novembra 2019