Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kanalizácia

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2017

 Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kanalizácia – odvod dažďovej vody zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov