Preskočiť na obsah

Výzva – na predkladanie ponúk na predmet zákazky STL distribučný plynovod

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. apríla 2018

Výzva – na predkladanie ponúk na predmet zakázky: Smolinské IBV Pri škole – STL distribučný plynovod podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,