Výzva –

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2018

na predloženie ponuky na uskutočnenie prác Skrývka humusového horizontu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,