Vyhláška č. 14/2017

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. decembra 2017

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav