Vyhláška č. 07/2016

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2016

Okresný úrad Senica – Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 10.6.2016 o 18.00 hod. v KD Smolinské