Výberové konanie

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. augusta 2015

na funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školou, Smolinské. Termín podania prihlášky do výberového konania je do 11.09.2015