Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Smolinské – Uzávierka prijímania prihlášok: 07.08.2020 do 12:00 hod.