Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Smolinské – Uzávierka prijímania prihlášok: 07.08.2020 do 12:00 hod.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2020