Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Zverejnené
23. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júla 2021 − 1. septembra 2021