Vlastníci poľovných pozemkov

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. decembra 2018

Vlastníci poľovných pozemkov, ktoré sú začlenené do poľovného revíru Smolinské, zvolávajú zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – 20.8.2018 o 19:00 hod. Verejná vyhláška.