Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2020