Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2020