Verejná vyhláška č. 1/2017

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2017

register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Smolinské.