Verejná vyhláška č. 04/2016

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2016

Okresný úrad Senica – povolenie na jednoduché pozemkové úpravy