Uznesenie vlády SR č. 678 – obmedzenia od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. októbra 2020