Tlačová správa – Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. októbra 2020