ŠÚ SR – sčítanie domov a bytov

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2020