Stavebné povolenie- Roland Polák

Zverejnené
29. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2021 − 15. júla 2021