Stavebné povolenie – na stavbu rodinného domu – Radovan Masár, Ing. Renáta Masárová

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. apríla 2019