Rozhodnutie – schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Gbely na obdobie rokov 2018-2027.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2018