Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA_A1 Gbely, Smolinské VN214, VNK, TS, NNK – Západoslovenská distribučná spoločnosť, BA