Rozhodnutie dodatočné povolenie „novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 204/2 v k.ú. Smolinské.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2019