Preskočiť na obsah

Rozhodnutie dodatočné povolenie „novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 204/2 v k.ú. Smolinské.