Oznámenie

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2017

 Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. – Územný plán obce Čáry