Oznámenie – o zlúčení územného a stavebného konania,začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2019