Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania

Zverejnené
1. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021 − 16. marca 2021