Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania- Polák Roland

Upravené
20. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 4. mája 2021