Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
27. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2021 − 11. augusta 2021