Opatrenie UVZSR – zákaz od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2020