Obchodná verejná súťaž

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2017

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti – Stará pošta – ukončenie predkladania návrhov 21.6.2017 o 11:00 hod.