Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k stavebným pozemkom (Nákres).

Upravené
29. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2019