Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – VII. kolo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.